LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA TOUR CỦA LACATOUR

Lacatour chúng tôi cung cấp dịch vụ du lịch và trải nghiệm ngoài trời cho khách hàng, bao gồm vận chuyển, lưu trú, leo núi, khám phá rừng và biển, ăn uống và cắm trại qua đêm. Khi quyết định tham gia các hoạt động trải nghiệm của Lacatour, khách hàng cần tuân thủ các điều khoản sau:

  1. Chỉ dẫn và An toàn: Khách hàng phải tuân theo mọi chỉ dẫn của hướng dẫn viên Lacatour và các quy định an toàn. Vi phạm sẽ dẫn đến việc kết thúc tour mà không hoàn trả chi phí.
  2. Khai báo về Sức khoẻ: Khách hàng phải thông báo trung thực về tình trạng sức khoẻ của mình. Những người có vấn đề về sức khoẻ như bệnh tim, huyết áp cao hoặc đang sốt sẽ không được tham gia tour. Yêu cầu tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 và tuân thủ các quy định liên quan đến dịch bệnh.
  3. Rủi ro và Trách nhiệm: Các tour trải nghiệm có thể yêu cầu sức khỏe tốt và thể lực. Lacatour không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tai nạn nào xảy ra trong quá trình tham gia tour.
  4. Tuân thủ Luật pháp: Lacatour sẽ không chịu trách nhiệm cho các vi phạm luật pháp của khách hàng trong suốt quá trình tham gia tour.
  5. Thay đổi Lịch trình: Lacatour có quyền điều chỉnh lịch trình tour do các yếu tố khách quan và không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ thay đổi nào.
  6. Vấn đề Sức khoẻ và Thể lực: Nếu khách hàng không thể tiếp tục lịch trình vì lí do sức khoẻ hoặc thể lực, họ sẽ được chuyển về điểm bắt đầu và chịu mọi chi phí phát sinh.
  7. Dụng cụ và Thiết bị: Khách hàng phải bảo quản và sử dụng cẩn thận các dụng cụ và thiết bị do Lacatour cung cấp. Mọi hư hại hoặc mất mát sẽ phải bồi thường.
  8. Cam kết trực tuyến: Bản cam kết này, được điền trực tuyến bởi khách hàng, có giá trị pháp lý tương đương với bản ký tay. Bản sao sẽ được gửi về email của khách hàng.

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU RÕ “BẢN CAM KẾT QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG TOUR” CỦA LACATOUR VÀ TÔI TỰ NGUYỆN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN.